Mały-wielki jubileusz Zielonej Pracowni

Ruszyła 10 edycja konkursu Zielona Pracownia, który organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a skierowany do placówek oświatowych województwa śląskiego. To fenomen na skalę ogólnopolską. Nic więc dziwnego, że z pomysłu katowickiego Funduszu zaczęły korzystać także inne wojewódzkie fundusze w kraju. Dziewięć edycji konkursu pochłonęło 22,3 mln zł i dało efekt w postaci 539 nowych ekologicznych pracowni.

Rekordowym był ubiegły rok, który dla WFOŚiGW w Katowicach był rokiem jubileuszowym (Fundusz obchodził 30-lecie istnienia). Z tej okazji dofinansowano utworzenie aż 100 Zielonych Pracowni. O dofinansowanie ubiegało się wówczas 155 szkół, z których wybranych zostało sto projektów. Co pokazuje, że szkoły mają ogromną potrzebę modernizacji swoich klas. A te, dzięki uzyskanym środkom, zmieniają się nie do poznania. – Z roku na rok liczba szkół walczących o dotację w ramach konkursu Zielona Pracownia lawinowo rośnie. Rekordowa liczba zgłoszeń, które otrzymaliśmy świadczy o tym, że to genialny projekt, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Zielona Pracownia to w efekcie dwa kompatybilne konkursy: na stworzenie projektu – Zielona Pracownia_Projekt oraz na wykonanie pracowni – Zielona Pracownia. Łącznie w obu konkursach można było zdobyć w tym roku nawet 60 tys. zł, co dla każdej placówki oświatowej jest olbrzymim zastrzykiem finansowym. Dzięki tym środkom finansowym w szkołach powstają pracownie na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.

W pierwszym konkursie – „Zielona Pracownia_Projekt” maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 12 tys. zł. Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu. Ocenia nadesłane zgłoszenia biorąc pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu, a także zasadność ich zakupu. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł.

Drugi – to realizacja projektu „Zielona Pracownia”. Konkurs skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie Zielona Pracownia_Projekt, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. W tym przypadku dotacja jest udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 tys. zł. Przyznane środki przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych oraz wyposażenia pracowni. Organ prowadzący ponosi koszty prac remontowych. Przy ocenie wniosków doceniany jest nietuzinkowy pomysł na zagospodarowanie pracowni, a także jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.

Tegoroczna edycja jest szczególna, bo okrągła, dziesiąta. Konkurs budzi olbrzymie zainteresowanie wśród placówek oświatowych województwa śląskiego, do których jest skierowany. W tym roku nastąpiła jednak ważna zmiana w sposobie składania dokumentów. Komplet dokumentów w obu konkursach składany jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Katowicach lub z wykorzystaniem usługi e-Doręczeń. Ogromne zainteresowanie dofinansowaniem na tworzenie pracowni wzbudziło zainteresowanie także wśród innych wojewódzkich funduszy. Ogólnopolski program „Ekopracownia – zielone serce szkoły” przygotował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Dzięki temu Ekopracownie powstały między innymi w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Lublinie, Toruniu, Opolu czy we Wrocławiu, a uczniowie zyskują przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 30 lat wspiera działania związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży m.in. organizację warsztatów, konkursów, wspieranie ośrodków realizujących programy dla dzieci. Tegoroczny konkurs organizowany był po raz dziewiąty. Ogółem w 9. edycjach wpłynęło ponad 2340 prac. Na wyposażenie 539 placówek w ciągu 9 lat katowicki Fundusz przeznaczył w sumie 22,3 mln zł. Zielone Pracownie funkcjonują lub będą funkcjonować już w ponad 110 gminach i powiatach województwa śląskiego.

Kategorie