Czyste powietrze: Pompy tylko z listy

Rządowy program „Czyste Powietrze” doczekał się kolejnych zmian. Od 1 kwietnia zaczynają obowiązywać spore zmiany w zakresie dofinansowania pomp ciepła. Mowa głównie o jakości i efektywności urządzeń, które będą się kwalifikować do programowych dotacji. Nie zmieniono żadnego z technicznych parametrów, ale co najważniejsze – pompa ciepła będzie musiała posiadać raport z wynikami badań potwierdzający deklarowane parametry. Będzie musiała być wpisana na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów, dostępną na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOS-PIB).

To efekt niepokojących działań związanych ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.

NFOŚiGW wprowadza te zmiany, żeby chronić beneficjentów i zapewnić, że dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza” będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Gwarancją tego będzie wpisanie danej pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a dotowane będą tylko te pompy ciepła, które zostaną wpisane na „uszczelnioną” listę ZUM. Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie także wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny, przy czym w przypadku tych źródeł ciepła wymagany będzie jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM.

Ruszyła kampania „Dbamy o czyste powietrze”, w której Hanna Śleszyńska, wcielająca się w urzędniczkę gminy, doradza potencjalnym beneficjentom programu „Czyste Powietrze” w zakresie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów. Humorystyczne spoty emitowane są na kanałach telewizjach i regionalnych rozgłośniach radiowych.

Informacyjno-edukacyjna akcja realizowana jest – dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przez Fundację 8 Kobiet. Twarzą kampanii jest aktorka teatralna i filmowa – Hanna Śleszyńska, z udziałem której przygotowano promocyjne spoty. Krótkie, zabawne scenki w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste Powietrze”, odgrywane również przez szczecińskich aktorów, zachęcają Polaków do wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na te ekologiczne oraz ocieplenia domów. A ponieważ nic tak nie przekonuje jak dobry przykład, to kolejnym projektowym działaniem w ramach dofinansowania z NFOŚiGW, jest realizacja kilkunastu, krótkich form reportażowych z beneficjentami, którzy już skorzystali z programu „Czyste Powietrze” i dzielą się swoimi doświadczeniami. Opowiadają, dlaczego zainwestowali w swój dom (docieplili go i wymienili piec), jakie korzyści im to przyniosło (nie tylko finansowe, ale też zdrowotne) i zachęcają innych do sięgnięcia po tę formę dofinansowania.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Dofinansowanie musi być przeznaczone na wymianę kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł, modernizację instalacji grzewczej, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych). Do pozyskania jest nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji – do 135 tys. zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją; do 99 tys. zł w podwyższonym i do 66 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania. Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł. Im niższy dochód, tym wyższa dotacja. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, których dochód roczny (w przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować) nie przekracza kwoty 135 tys. zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kategorie