Ekologiczne ciepło dla Zabrza

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę...

Czytaj więcej

Czyste powietrze – program pisany dla zdrowia

103 miliardy złotych dla trzech milionów domów jednorodzinnych – tyle Ministerstwo Klimatu, przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Czytaj więcej

Fundusze unijne dla poprawy stanu powietrza

Ponad 60 milionów złotych przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację sieci ciepłowniczych w...

Czytaj więcej

Jazda na zielono

Blisko jedna czwarta – tyle gazów cieplarnianych rocznie emituje transport, przyczyniając się tym samym w znacznym stopniu do globalnego...

Czytaj więcej

EKO-SILESIA Przywrócić do życia

Ogromne gmachy, dymiące kominy, tętniące pracą zakłady przemysłowe rozlokowane na dużych powierzchniach do niedawna kojarzyły nam się z dobrobytem...

Czytaj więcej

EKO-SILESIA Inwestycje w gospodarce odpadami – zło konieczne

Inwestycje w gospodarce odpadami – zło konieczne Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona w roku...

Czytaj więcej

EKO-SILESIA Energia z natury zielona

Energia z natury zielona Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) staje się coraz popularniejsze. Udział energii ze źródeł odnawialnych w...

Czytaj więcej

EKO-SILESIA Energia ze słońca

Energia ze słońca Technologie pozyskiwania energii słonecznej są znane od wieków. Już człowiek pierwotny wykorzystywał zasoby słońca do suszenia...

Czytaj więcej

EKO-SILESIA Biogazownia – nowa perspektywa OZE

Biogazownia – nowa perspektywa OZE Energia pochodząca ze słońca, wiatru czy wody, to w chwili obecnej najbardziej popularne metody...

Czytaj więcej