CENNIK SILESIA BUSINESS & LIFE

reklama-cennik

ROZMIAR*

1/1 strona 210x297mm
rozkładówka 420x297mm
okładka wewnętrzna
okładka zewnętrzna tylna

CENA**

6 000,-
10 000,-
40 000,-
50 000,-

– wszystkie wymiary podano ze spadamy 3mm, przy reklamach całostronicowych należy pamiętać o odsunięciu istotnej treści i grafiki od krawędzi strony min. 10mm
– wszystkie ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% vat

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Reklamy nalezy dostarczyć w formatach graficznych EPS, JPG, PDF. Projekt powinien być przygotowany zgodnie z formatem zamówionej reklamy. Wszystkie użyte czcionki powinny zostać zamienione na krzywe. Osadzone bitmapy o rozdzielczości 300 dpi. Przestrzeń kolorystyczna CMYK.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY:

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane jakąkolwiek formą współpracy prosimy o kontakt z redakcją magazynu.

Podstawą do zamieszczenia płatnej reklamy lub artykułu sponsorowanego w magazynie jest zamówienie, określające rodzaj reklamy, powierzchnię, termin realizacji, terminy i warunki płatności oraz cenę i wysokość upustów.

Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia do realizacji materiałów nienadających się do reprodukcji z powodu niedostatecznej jakości lub nieodpowiadających parametrom technicznym. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku dostarczenia materiałów nieodpowiednich, dostarczenie ich z opóźnieniem lub niedostarczenie, w wyniku czego nie doszło do publikacji reklamy. W takim przypadku zleceniodawca zostaje obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zlecenia. Wydawca gwarantuje Zleceniodawcy, że reklama będzie opublikowana na konkretnej stronie tylko w przypadku zamieszczenia tego ustalenia w zamówieniu.

TELEFON KONTAKTOWY: +48 609 214 912