Moja Elektrownia Wiatrowa i nie tylko

Wraz z nowym rokiem idą także zmiany. 2024 rok będzie przede wszystkim rokiem nowości w programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z nowości będzie program „Moja Elektrownia Wiatrowa”, ale także wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 oraz wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego. Niektóre programy NFOŚiGW ulegną modyfikacji.

Ministerstwo klimatu i środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowało nową ofertę na kwotę 7 mld zł. – Obecnie zakończyliśmy etap prac roboczych nad programami, które wkrótce będą do dyspozycji obywateli. Czekamy na zatwierdzenie programów ze strony Europejskiego Banku inwestycyjnego – mówiła podczas konferencji minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Jedną z nowości jest program „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Projekt ten zgłoszony został 14 lutego 2024 r. do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do wsparcia ze środków Funduszu Modernizacyjnego, czyli należnej Polsce zgodnie z unijną dyrektywą o handlu emisjami części przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu EU-ETS. W ramach tego programu właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego (lub lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym) będą mogli uzyskać dofinansowanie na mikroinstalację wiatrową i magazyn energii elektrycznej. Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków przez NFOŚiGW planowane jest na III kwartał 2024 r. – To program skierowany do osób indywidualnych, które chcą włączyć się proces transformacji energetycznej w ramach energetyki prosumenckiej. Pula środków o którą wnioskujemy to obecnie 400 mln zł – powiedziała minister Hennig-Kloska.

Na dotację do zakupu pojazdu lub w przypadku leasingu – dopłatę do opłaty wstępnej, będą mogli też liczyć przedsiębiorcy. Właśnie do nich skierowany będzie program wsparcia zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3. Program przewidziany jest do wdrażania do 2029 r., a budżet na realizację celu programu wynosi 1 mld zł. Jego podstawowym celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, dzięki zwiększeniu liczby pojazdów zeroemisyjnych. Co więcej, z pojazdami zeroemisyjnymi związany jest też inny program – wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego. Chodzi o wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych, tak by zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza. Program ma być wdrażany do 2029 r., a budżet na jego realizację wynosi 2 mld zł.

Kontynuacją i rozszerzeniem programu Agroenergia będzie program priorytetowy – „Energia dla wsi”, przeznaczony na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich. Jego wdrażanie jest przewidziane do 2030 r. Budżet początkowo wynosił 1 mld zł, ale ze względu na duże zainteresowanie inwestycjami w zieloną energię na terenach wiejskich zarząd NFOŚiGW zaproponował zwiększenie tej puli do 3 mld zł. Proponowane zmiany trafią do konsultacji ministra klimatu i środowiska.

Zwiększamy środki w ramach programu „Energia dla wsi”, który cieszył się dotychczas dużym powodzeniem wśród rolników. To program, z którego mogą korzystać zarówno spółdzielnie energetyczne, jak i rolnicy, którzy w ramach działalności prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – dodała minister. W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe dla instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, biogazowni, elektrowni wodnych oraz magazynów energii. Rolnicy lub spółdzielnie energetyczne działające na terenach wiejskich mogą otrzymać dotacje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych w wysokości do 20 mln zł oraz pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w wysokości do 25 mln zł.  Zarząd NFOŚiGW podjął także decyzję o wystąpieniu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wypłatę środków z Funduszu Modernizacyjnego dla programu „Energia dla wsi”.

Zwiększona zostanie pula środków finansowych dostępnych w programie „Kogeneracja dla energetyki i przemysłu”. Jego realizacja ma przynieść korzyści środowiskowe w zakresie zmniejszenia emisji CO2, a sam program ma przyczynić się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim. – Uruchamiamy kolejną pulę funduszy w programie Kogeneracja dla energetyki i przemysłu w wysokości 1,5 mld zł. Realizacja programu przyniesie korzyści środowiskowe w zakresie zmniejszenia emisji CO2 – wskazała minister Paulina Hennig-Kloska.

Kategorie