“Zielone Czeki” dla tych, którzy udowadniają, że można zrobić więcej

Poznaliśmy laureatów jednego z najważniejszych i największych konkursów ekologicznych w województwie śląskim, czyli “Zielonych Czeków”, które od 30 lat przyznaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku w gronie laureatów znaleźli się: gmina Opatów, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Śląski Ogród Botaniczny oraz Bogusław Biernat i Zbigniew Binko. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w maju na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W tym roku do jubileuszowej edycji “Złotych Czeków” zgłoszono rekordową liczbę kandydatów, bo aż 45 (we wszystkich czterech kategoriach). Najwięcej, czyli 25 wniosków, wpłynęło w kategorii “Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, jedenaście wniosków na “Ekologiczną osobowość roku”, sześć na “Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” oraz trzy w kategorii “Inwestycja proekologiczna roku”. Oprócz tego, jak zresztą WFOŚiGW zapowiedział wcześniej, Kapituła konkursu mogła przyznać wyróżnienia oraz nagrodę specjalną.

– Cieszy nas to, że z roku na rok Kapituła ma coraz większy problem z wyborem laureatów, ponieważ poziom nadsyłanych zgłoszeń jest naprawdę wysoki. Mamy nadzieję, że wszystkie działania laureatów konkursu „Zielone Czeki” będą wpływać na jakość naszego środowiska

– mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz po dyskusji na ich temat Kapitału konkursu postanowiła przyznać cztery nagrody (plus wyróżnienia w trzech kategoriach) oraz wspomnianą nagrodę specjalną.

LISTA LAUREATÓW

 • “Ekologiczna osobowość roku”
  Zielony Czek”: Bogusław Biernat – za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz promocję walorów przyrodniczych Żywiecczyzny.Wyróżnienia:
  Adam Balon,
  Mieczysław Dumieński.
 • “Gmina przyjazna dla czystego powietrza”
  Zielony Czek”: Gmina Opatów – za liczne działania mające realny wpływ na poprawę jakości powietrza.Wyróżnienia:
  gmina Kornowac,
  gmina Miedźna.
 • “Inwestycja proekologiczna roku”
  Zielony Czek”: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – za realizację inwestycji pn. „Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach”.
 • “Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”
  Zielony Czek”: Śląski Ogród Botaniczny – za wieloletnią aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w tym za realizację w 2022 roku „Śląskiego Kalendarza Ekologicznego”.Wyróżnienia:
  Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski,
  Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowicach.
 • Nagroda specjalna
  Zbigniew Binko
  – za wieloletnią działalność na rzecz pszczelarstwa w województwie śląskim.

Bogusław Biernat, Mieczysław Dumieński i Adam Balon (na zdjęciu z dyplomami) zostali dostrzeżeni przez Kapitułę konkursową w ramach kategorii “Ekologiczna osobowość roku”

Przypomnijmy, że “Zielone Czeki” to inicjatywa z wieloletnią tradycją – po raz pierwszy z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał je w 1994 roku. Dotychczas nagrodą zostało wyróżnionych około 300 laureatów, którzy zostali dostrzeżeni przez swoje ciekawe i innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska. W gronie dotychczas nagrodzonych osób znaleźli się m.in. naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, a także gminy, instytucje i firmy oraz inni pasjonaci ochrony środowiska. Dzięki “Zielonym Czekom” ich postawy, pomysły oraz przedsięwzięcia są promowane i nagłaśniane, przez co także inni mogą zainspirować się do nowatorskich działań, jeżeli chodzi o ochronę środowiska naturalnego. Oczywiście nie kończy się na udziale w gali podsumowującej konkurs, bowiem wysokość nagród dla dotychczasowych laureatów “Zielonych Czeków” sięga już w sumie 2,5 mln zł.

JO, www.wfosigw.katowice.pl

Autor foto: WFOŚiGW w Katowicach

Kategorie