Program “Moje Ciepło” = wspólna korzyść

  • Program "Moje Ciepło" = wspólna korzyść

Pompy ciepła to jedno z przyszłościowych rozwiązań, pozwalających na efektywne ogrzewanie budynków oraz podgrzewanie wody użytkowej. Wybór tego typu instalacji to po pierwsze, szansa na oszczędności liczone w perspektywie lat, a po drugie, jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań. Pompy ciepła wykorzystują ok. 70 proc. energii pochodzącej ze środowiska, czyli odnawialnych zasobów. Poza tym przyczyniają się one do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do powietrza. Dlatego też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił zachęcić mieszkańców do instalacji pomp ciepła w nowo powstających budynkach mieszkalnych poprzez program „Moje Ciepło”. W ramach niego przewidziane są dotacje do nawet 21 tys. zł dla jednej inwestycji. Budżet programu wynosi 600 mln zł.

O co chodzi w “Moim Cieple”?

„Moje Ciepło” jest nowym programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowano go z myślą o właścicielach domów jednorodzinnych, którzy zastanawiają się nad wyborem sposobu ogrzewania. Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej. Dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych, zeroemisyjnych pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych w ramach programu “Moje Ciepło” ma być kolejnym krokiem w kierunku polepszenia jakości powietrza i osiągnięcia wytyczonych celów klimatycznych w naszym kraju poprzez ograniczenie niskiej emisji, która powstaje na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła (wykorzystanie paliw kopalnych). Ponadto dzięki decyzji o instalacji pomp ciepła w domach Polaków powinien zwiększyć się udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym, krajowym zużyciu energii. Chodzi także o propagowanie idei przejścia na OZE.  – W ramach stałego rozwoju w naszym kraju energetyki prosumenckiej i ogrzewnictwa indywidualnego postanowiliśmy uruchomić program „Moje Ciepło”, który upowszechni w jednorodzinnych domach pompy ciepła. Są one źródłami ogrzewania nowoczesnymi, prostymi i praktycznymi w obsłudze, a co najważniejsze – zeroemisyjnymi – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Ze wsparcia będą mogli skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych, czyli takich, w przypadku których (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu godnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Jest jeden wyjątek – może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. – „Moje Ciepło” to odpowiedź na potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy budując domy jednorodzinne, starają się myśleć przyszłościowo, zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii. Decydując się na montaż w swoim nowym domu alternatywnego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie – podkreśla Przemysław Ligenza, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodajmy, że posiadanie pompy ciepła pozwala na osiągnięcie większej niezależności energetycznej (zwłaszcza w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną). Do tego dochodzą oszczędności. Choć niektórych mogą zrazić wysokie ceny instalacji pompy, to po latach jej użytkowanie pozwala na oszczędności w wysokości nawet 75 proc., co jest kluczowe przy niestabilnym rynku cen energii.

 – Z tej racji, że dopłaty z NFOŚiGW mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, program „Moje Ciepło” będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”, który z kolei wspiera wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących, starszych budynkach – zaznacza Przemysław Ligenza, prezes NFOŚiGW.

Wspomniany podwyższony standard energetyczny budynku oznacza, iż wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Terminy składania wniosków oraz kwoty dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu „Moje Ciepło” 29 kwietnia 2022 r. Okres kwalifikowalności będzie z kolei liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym w wyznaczonym terminie lub do wyczerpania puli środków.

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania NFOŚiGW i zakupić oraz zamontować w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła, muszą pamiętać o tym, że obowiązuje zasada – najpierw inwestycja, później refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji (podobnie jak w innych programach realizowanych przez NFOŚiGW).

Dofinansowanie będzie udzielane w wysokości od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Przy czym w domu nie może znajdować się (także w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Budżet programu „Moje Ciepło” wynosi 600 mln zł. Pieniądze te pochodzić będą z Funduszu Modernizacyjnego, czyli nowego instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla.

JO

Źródło: NFOŚiGW

Kategorie