Do kogo trafią “Zielone Czeki”?

  • Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają statuetki oraz “Zielone Czeki” o wartości 10 tys. zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń w jednym z najważniejszych konkursów związanych z ochroną środowiska w regionie, czyli “Zielone Czeki”. Kandydatów, którzy w ubiegłym roku wykazali się działalnością proekologiczną, można zgłaszać w czterech kategoriach. Oprócz zaszczytnego tytułu oraz statuetek na zwycięzców czekają wspomniane “Zielone Czeki” o wartości 10 tys. zł. Nominacje przyjmowane będą do 30 czerwca br.

“Zielone Czeki” to inicjatywa z wieloletnią tradycją – po raz pierwszy z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał je w 1994 roku. W tym roku ponownie z okazji przypadającej 22 kwietnia akcji katowicki WFOŚiGW rozpoczął przyjmowanie wniosków we wspomnianym konkursie. – To jest jeden z największych i najważniejszych w województwie śląskim konkursów związanych z ochroną środowiska, który organizujemy od wielu lat z okazji Dnia Ziemi. Ogromna liczba zgłoszeń, która każdego roku rośnie, pokazuje, że w społeczeństwie cały czas rośnie świadomość tego, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego – podkreśla Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Rywalizacja zostanie przeprowadzona w czterech kategoriach, w których nominowani mogą być:

  1. Ekologiczna osobowość roku: osoby fizyczne,
  2. Gmina przyjazna dla czystego powietrza: gminy – wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu,
  3. Inwestycja proekologiczna roku: beneficjenci pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2021 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych),
  4. Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego, które prowadzą działalność proekologiczną.

“Zielony Czek” można otrzymać za działania bądź zadania, które realizowane były w 2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące tego, kto może zgłosić kandydatów do udziału w konkursie, znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (www.wfosigw.katowice.pl, zakładka “aktualności”). Wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca br. (decyduje data wpływu). W tym celu należy przesłać komplet dokumentów (szczegóły w regulaminie konkursu) w zaklejonej kopercie listem lub za pośrednictwem kuriera z dopiskiem „Zielony Czek” bądź też dostarczyć je osobiście do siedziby funduszu (adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice). Dokumenty można także złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html). Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają statuetki i “Zielone Czeki” o wartości 10 tys. zł. Kapituła konkursu może przyznać również wyróżnienia oraz nagrodę specjalną (zgodnie z uznaniem). Lista laureatów zostanie ogłoszona do końca tego roku.

Przypomnijmy, że w 2021 roku do konkursu nadesłano 43 zgłoszenia. W kategorii „Ekologiczna osobowość roku” kapituła wybrała Gabrielę Guściorę-Konieczną za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych wśród mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego oraz postawę odznaczającą się wyjątkową odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego. W kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” “Zielony Czek” przyznany został gminie Bieruń za wielotorowe działania w zakresie walki o czyste powietrze (gmina ta m.in. znalazła się na 1. miejscu jako najaktywniejsza w programie “Czyste Powietrze” według pierwszego Ogólnopolskiego Rankingu). W kategorii „Inwestycja proekologiczna roku” “Zielony Czek” otrzymała gmina Rędziny (za budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków Karolina). Natomiast w kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” kapituła nagrodziła fundację „Czas na Las” (za prowadzenie edukacji ekologicznej w ramach edukacji przedszkolnej).

JO

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają statuetki oraz “Zielone Czeki” o wartości 10 tys. zł

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają statuetki oraz “Zielone Czeki” o wartości 10 tys. zł

W ubiegłym roku “Zielony Czek” trafił m.in. do fundacji „Czas na Las”

W ubiegłym roku “Zielony Czek” trafił m.in. do fundacji „Czas na Las”

Źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach/Mirosław Cichy

Kategorie