Cel – poprawić jakość Odry

  • Cel - poprawić jakość Odry

– Prowadzimy stały monitoring stanu Odry, a także podjęliśmy międzyresortowe działania, które doprowadzą do systemowej poprawy jakości wody w rzece. Musimy dołożyć wszelkich starań, by katastrofa na Odrze z roku 2022 już nigdy się nie powtórzyła – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska podczas konferencji dot. renaturyzacji w międzynarodowym dorzeczu Odry.

Katastrofa na rzece Odra w 2022 roku wstrząsnęła całym krajem. Od tego czasu prowadzone są intensywne działania, żeby sytuacja się już nigdy nie powtórzyła.

Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska wzięła udział w międzynarodowej konferencji “Perspektywy renaturyzacji w międzynarodowym dorzeczu Odry”, która odbyła się we Wrocławiu. Jak podkreśliła, resort klimatu i środowiska wykorzystuje wszelkie dostępne środki zaradcze, żeby ograniczyć możliwość toksycznego zakwitu „złotej algi” w Odrze. Wyjaśniała, że prowadzony jest  stały monitoring stanu Odry, podjęte też zostały międzyresortowe działania, które doprowadzą do systemowej poprawy jakości wody w rzece. Poza tym wykorzystywane są wszelkie dostępne środki zaradcze, żeby ograniczyć możliwość toksycznego zakwitu „złotej algi” w Odrze, tak jak to miało miejsce dwa lata temu. Ministerstwo podejmuje też działania interwencyjne, na tu i teraz, ale podjęło się też wdrażania działań systemowych. Ich przykładem są chociażby tworzone we współpracy z innymi resortami – systemowe rozwiązania dla poprawy jakości wody w Odrze i Kanale Gliwickim. Prowadzone są też rozmowy z NGO-sami, którym zależy na Odrze, bo temat ten wymaga współpracy i zaangażowania wielu stron.

– Obecnie musimy pilnie przygotować co najmniej dwie nowelizacje prawa wodnego, a także przejrzeć wiele decyzji, które zostały wydane przez ostatnie lata i je naprawić – mówi Urszula Zielińska. I jak poinformowała, inny resort – Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją specustawy odrzańskiej. – Prace już trwają. Nasz resort otrzymał ocenę skutków regulacji do zaopiniowania – powiedziała wiceminister. I jak dodała, nowelizacja musi zostać uchwalona jak najszybciej, jeszcze w tym roku. – Spodziewam się, że będzie procedowana w lecie, a w trzecim kwartale tego roku zostanie uchwalona. Wyzwania na rzece Odrze wciąż są bardzo duże.

Wiceminister Urszula Zielińska zwróciła uwagę, że już teraz, w Odrze obserwowane jest występowanie dużej ilości “złotej algi”.  – Zgodnie z danymi monitoringu, ogólny poziom zagrożenia związany ze „złotą algą” jest obecnie wysoki dla rzeki Odry, a warunki hydrologiczne nie są korzystne. Widzimy, że katastrofa z 2022 r. może się powtórzyć. W nowelizacji specustawy muszą znaleźć się poważne, głębokie zmiany – podkreśliła Zielińska.

Ministerstwo klimatu i środowiska podejmuje działania interwencyjne, takie jak stały monitoring Odry. W sprawie sytuacji na rzece co najmniej raz w tygodniu spotyka się Zespół Zarządzania Kryzysowego MKiŚ. Na bieżąco wypracowuje on rekomendacje oraz wnioski w obszarze zapobiegania, a także przeciwdziałania powstałym zagrożeniom. Głównym narzędziem do monitorowania dynamiki rozwoju „złotej algi” jest monitoring interwencyjny przeprowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pozwala on śledzić dynamikę wzrostu „złotej algi” m.in. w Kanale Gliwickim oraz na rzece Odrze. Wiceszefowa MKiŚ wyjaśniała, że resort przygotowuje kosztorys gruntownego czyszczenia Kanału Gliwickiego. – Będziemy na to szukać funduszy. Ten kanał jest wylęgarnią “złotej algi” – mówiła.

Wiceminister Urszula Zielińska podkreśliła, że oprócz działań interwencyjnych MKiŚ rozpoczęło także działania systemowe.  – Wspólnie z resortami infrastruktury, przemysłu, aktywów państwowych i MSWiA intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem przyczyn problemu, którym jest zasolenie i zanieczyszczenie wód. Prowadzone są analizy nad możliwościami zwiększenia retencji przez zakłady przemysłowe zlokalizowane w dorzeczu Odry i realizacją inwestycji w odsalanie wód kopalnianych. Są to działania długofalowe, rozłożone w czasie, ale konieczne dla poprawy sytuacji – poinformowała.  Zdaniem wiceminister Zielińskiej można zauważyć korelację, polegającą na tym, że im mniej jest wody w rzece i im wolniej ona płynie tym szybszy jest rozwój algi. -Ta poważna zależność potwierdza, że renaturyzacja rzeki, przyspieszenie jej biegu jest absolutnie kluczowym wymogiem do tego, by Odrę z powrotem oczyścić i zwiększyć jej odporność, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko powtórzenia katastrofy ekologicznej jak w 2022 roku – zauważyła.

Źródło: MKiŚ

Kategorie